Trang trợ giúp mới của Google

Google đang âm thầm di chuyển trang trợ giúp của mình sang 1 nền tảng mới tốt hơn, phù hợp hơn cho người dùng trong việc đưa ra hay tìm kiếm những câu hỏi cho Google. Bây giờ bạn không cần phải truy cập vào từng trang trợ giúp của từng dịch vụ như trước đây mà bạn chỉ cần truy cập vào 1 địa chỉ duy nhất, đặt câu hỏi và lựa cho dịch vụ của Google từ danh sách xổ xuống là xong.
Để đưa ra 1 câu hỏi bạn chỉ cần bấm chọn Post a question hay vào địa chỉ này. Thậm chỉ Google còn đưa ngay ra câu hỏi và câu trả lời tương tự khi bạn đánh câu hỏi đó. Điều này rất hợp lý khi mà người quên tìm kiếm mà đã nóng lòng đặt ngay câu hỏi với Google.


Theo mặc định, bạn sẽ nhận được một email thông báo khi có người trả lời câu hỏi của bạn.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post