Tổng Hợp Logo Tuần Qua

Chỉ trong vòng 2 ngày Google đã giới thiệu 4 logo ở các quốc gia khác nhau cho những sự kiện khác nhau. Trong ngày 17/12, trên Google Mexico đăng logo cho sự kiện các nhà khảo cổ họ đã tìm thấy lịch đá Aztec.


Trang chủ Google Anh đăng logo của Sophie Redford, người thắng cuộc thi vẽ logo với chủ đề "My Hero" ở đất nước này.


Sang ngày 18/12, Google Nga lại đăng logo chào đón sự kiện Nga đưa tàu Sapsan 250 km/giờ vào hoạt động.


Cuối cùng là sự kiện sinh nhật nhà giải phẫu và sinh học Jan Evangelista Purkyne trên Google Séc.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post