Tìm Và Hợp Nhất Các Địa Chỉ Liên Hệ Trùng Lặp

Thực hiện lời hứa từ tháng 2/2009, Gmail đã thêm tính năng cho phép người dùng tìm và hợp nhất các địa chỉ liên hệ trùng lặp trong danh bạ. Để thực hiện bạn hãy vào mục Contacts, sau đó bấm Find duplicates để tìm các địa chỉ email trung lặp.


Sau đó Gmail sẽ liệt kê 1 danh sách các email trùng lặp và bạn có thể tùy ý chọn.


Cuối cùng bạn bấm Merge để hợp nhất.
Tuy nhiên nếu ta so sánh Gmail với Yahoo Mail hay Hotmail thì thấy 2 hãng kia đã đi sớm hơn Google đến 2 năm.
Gmail blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post