Noel sớm ở Pháp và Yahoo! 09 Rewin ở Anh

Nói là Noel sớm ở Pháp thì cũng không đúng vì chưa đến ngày nhưng mình muốn đăng thông tin trang chủ Yahoo! Pháp đã đăng 1 logo mừng mùa Noel năm nay sớm 3 tuần. Logo được link đến trang Yahoo France Noel.
Còn Yahoo Anh lại đăng logo để tổng kết những sự kiện đáng nhớ trong năm 2009 này. Logo được link đến trang Yahoo UK 2009 Year In Review.
Nhân đây mình cũng thông báo cho bạn đọc là các bạn hãy thường xuyên ghé qua trang chủ Yahoo các quốc gia trong thời gian này vì Yahoo sẽ liên tục ra mắt các logo mới đấy.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post