Ngày Đông Chí Năm 2009


Vào ngày 21/12 vừa qua YouTube đăng logo cho ngày Đông Chí ( cho các quốc gia ở bắc bán cầu ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post