Kỳ Nghỉ Đông Trên Đất Mỹ

Hôm nay Yahoo Mỹ đăng logo cho kỳ nghỉ đông truyền thống hằng năm của đất nước này bằng hình ảnh chú cáo.

Còn đây là logo ngày 21/12

Logo trên được link đến trang Yahoo Events Winter Holiday Traditions.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post