Google Webmaster Tools Labs: Hiệu suất trang web

Google Webmaster Tools Labs vừa bổ sung vào thẻ Labs của họ thêm tính năng mang tên Hiệu suất trang web nhằm cung cấp cho bạn thấy số liệu thống kê hiệu suất trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng thông tin này để cải thiện tốc độ trang web và tạo trải nghiệm nhanh hơn cho người dùng của mình.


Bạn có thể bắt đầu sử dụng bằng cách đăng nhập Google Webmaster Central.
WebSonic
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post