Google hiển thị hình ảnh lớn trong trang kết quả tìm kiếm

Google sẽ hiển thị 1 bố cục mới cho một số hình ảnh hiện ra ở trang tìm kiếm Web khi người dùng tìm kiếm trên internet. Thông thường khi ta tìm kiếm trên Google thì ngay lập tức sẽ được cung cấp 1 vài hình ảnh liên quan đến từ khóa đó có đường dẫn sang công cụ tìm kiếm hình ảnh. Cụ thể là Google sẽ hiện thị 1 hình ảnh lớn có liên quan đến từ khóa đó và theo sau là các hình ảnh bổ sung liên quan.


Theo lời giải thích từ Google thì cách bố trí này sẽ giúp người dùng thuận tiện và cung cấp nhiều lựa chọn hơn trong tìm kiếm.
Google blog
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post