Xem thống kê trong tài khoản Google


Quả thực mình đã đưa tiêu đề quá khó hiểu, nhưng nếu bạn đọc kỹ bài viết này sẽ hiểu rõ nội dung mà mình muốn đề cập tới. Google Accounts vừa ra mắt 1 trong phụ mang tên Google Dashboard chuyên dùng trong việc thống kê số liệu liên quan đến tài khoản Google như trong kho tài liệu Google Docs của bạn có bao nhiêu tập tin, trong hộp thư Gmail của bạn có bao nhiêu lá thư, trong đó có bao nhiêu thư rác, thư đã gửi.... hay bạn có bao nhiêu cái blog.....


Cách đây 3 ngày, mình đã biết được thông tin này nhưng khi đó chưa thể sử dụng Google Dashboard ngay tuy Google đã bổ sung link của dịch vụ trong trang Tài khoản của tôi còn đến hôm nay thì mọi người đã có thể sử dụng thoải mái nhé.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post