Phân cấp trang web trong kết quả tìm kiếm

Bắt đầu từ thứ 3 tuần trước Google đã âm thầm bổ sung sự phân cấp của kết quả tìm kiếm.


Trước đây thông thường Google trả về kết quả là 1 URL màu xanh dẫn trực tiếp đến kết quả tìm kiếm nhưng bắt đầu từ thứ 3 tuần trước họ đã cải tiến thay thế URL của một số trang với một hệ thống phân cấp chỉ rõ vị trí chính xác của trang đó trên trang web. Bạn có thể so sánh 2 hình dưới đây để hiểu rõ hơn.


( Chưa phân cấp )


( Đã được phân cấp )

Qua sự so sánh trên ta có thể thấy Google đang cố gẵng chỉ rõ vị trí ( ở chuyên mục nào ) của kết quả tìm kiếm trên 1 trang web.
Tuy nhiên tính năng mới này chưa được cập nhật đối với tất cả các từ khoá,do đó bạn có thể thử với: spidersapien reviews, how to make granola, yêu Việt Nam, venn diagram, how to punch harder, hodgkins lymphoma, keurig.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post