Đọc tin cùng người nổi tiếng trên Google Reader

Bạn có biết những người nổi tiếng thường đọc các tin tức gì, trang báo này trên Google Reader? Với tính năng mới của Google Reader mang tên Power Readers sẽ cho phép bạn biết được bí mật đó.
Tại đây bạn sẽ được Google cung cấp danh sách các kỹ sư, nhà phê bình thời trang, nhà báo nổi tiếng... cho bạn lựa chọn.


Còn nếu bạn muốn tạo 1 danh sách đọc riêng để chia sẻ với bạn bè thì có thể truy cập vào đây để bắt đầu khởi tạo.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post