Liên kết đến một trang trong Google Document Viewer

Google Document Viewer là chương trình đọc tài liệu trực tuyến của Google Docs, chương trình này hiện nay đã hỗ trợ các tập tin dạng PDF, Bảng Thuyết trình PowerPoint, TIFF và một số định dạng thông dụng khác.
Do đó nếu bạn có nhu cầu liên kết đến một trang nhất định từ tài liệu của bạn thì chỉ việc chỉnh sửa chút ít trong URL đó là xong. Ví dụ với tập tin Google.pdf này nhé:

http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Finfolab.stanford.edu%2Fpub%2Fpapers%2Fgoogle.pdf

Để tải một trang cụ thể trong tài liệu này, bạn cần phải thêm một đoạn mã sau vào cuối URL theo kiểu như thế này:

:0.page.
1, :0.page.2, :0.page.3...


Ví dụ để tải trang thứ 15 thì bạn sử dụng link:

http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Finfolab.stanford.edu%2Fpub%2Fpapers%2Fgoogle.pdf#:0.page.14

Sở dĩ xem trang 15 nhưng phải đánh số 14 vì Google Document Viewer quy định trang đầu tiên là trang số 0.
Còn link để dành cho bạn nào dùng để nhúng tài liệu vào blog thì có dạng:

http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Finfolab.stanford.edu%2Fpub%2Fpapers%2Fgoogle.pdf&embedded=true#:0.page.14

Chúc bạn thành công.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post