Lễ Tạ Ơn năm 2009

Cứ vào ngày thứ Năm lần thứ tư của tháng 11 hàng năm là người dân Mỹ lại tổ chức Lễ Tạ Ơn. Cũng không năm ngoài quy luật đó Google lại cho đăng logo mới trên trang chủ Google Mỹ.


Và trên cả Orkut nữa


Còn anh chàng Yahoo thì có.

Bing


Hay AOL

Rồi đến Ask.com


Tuy nhiên năm nay cả Gmail và Youtube đều không giới thiệu 1 logo nào cả làm cho người xem có cảm giác thiếu thiếu nhưng với mình thì chiêm ngưỡng mấy logo trên đã quá đủ rồi
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post