Lễ hội Ngày tận thế của Mexico 2009


Hôm 2/11 Google Mexico đăng logo cho lễ hội mang tên Day of the Dead. Đây là lễ hội của Mexico và một số nước Mỹ La Tinh để tưởng nhớ đến người thân, bạn bè đã sang thế giới bên kia.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post