Hãy cùng nhau phá đổ bức tường Berlin


Vào ngày hôm qua ( 9/11/2009 ) đúng tròn 20 năm sự kiện bức tường Berlin sụp đổ đánh. Đây là sự kiện vô cùng quan trọng nó đã xóa bỏ gianh giới giữa Đông Đức và Tây Đức. Để tìm hiểu rõ sự kiện này bạn có thể xem trên Wikipedia. Vào ngày đó, Google Đức đăng logo rất ý nghĩa với biểu tượng bức tường "ô nhục" đó bị đánh sập.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

4 Comments

  1. Cùng nhau hày cùng nau đây hả bác

    ReplyDelete
  2. Tưởng bác định giật tít shock như TA :-) Đang mừng hụt

    ReplyDelete
  3. Đúng là giật tít thật đấy :D

    ReplyDelete
Previous Post Next Post