Google tích hợp avast! Antivirus vào Google Pack


Google Pack vừa tích hợp phần mềm diệt virus miễn phí avast! Antivirus vào gói công cụ của mình. Đây có thể là thay thế hoàn hảo cho phần mềm Spyware Doctor with Anti-Virus được Google tích hợp trong 1 thời gian dài trước đây. Tuy nhiên, Google không thay thế mới hoàn mà mới chỉ thay thế bằng avast! Antivirus ở một số giao diện không phải tiếng Anh ( như giao diện tiếng Đức, Pháp hay Italia chẳng hạn ).
Bạn có thể xem hình chụp trang Google Pack ở giao tiếng Đức để kiểm chứng.


Theo mình biết thì phiên bản của phầm mềm diệt virus này là beta 5.0.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post