Google thử nghiệm gắn nhãn sao cho quảng cáo nội dung

Search Engine Roundtable đã phát hiện ra 1 thử nghiệm mới của Google đó là họ đang bí mật thử nghiệm gắn nhãn sao cho quảng cáo nội dung của mình. Ta có thể xem hình ảnh chụp các đoạn quảng cáo nội dung được gắn thêm 1 ngôi sao màu vàng ở phía cuối.
Còn theo lời giải thích từ "Google in your Language" thì việc gắn nhãn sao này chỉ để báo cho người đọc biết các link trên có nội dung mà họ cần. Hiện nay các quảng cáo có gắn sao đang được thử nghiệm trong phạm vi hẹp nên chỉ có 1 số người may mắn được xem mà thôi.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post