Google Docs sắp có Labs?

Một thông báo lỗi của Google Docs đã đem lại cho người đọc nhiều hoài nghi rất thủ vị: "Nếu bạn đang chạy một thử nghiệm Google Docs, tắt nó đi." Với thông báo này chúng ta có thể đoán Google Docs có thể sẽ thêm một phần Labs với các tính năng thử nghiệm giống như Gmail Labs và Google Calendar Labs.


Nếu như dựa vào nhưng ý kiến đóng góp của người dùng thì ta có thể đoán họ sẽ bổ sung những tính năng như: kéo thả hình ảnh, bổ sung thêm nhiều tùy chọn về định dạng, cho phép chỉnh sửa trên điện thoại di động, tích hợp với Gmail và các trình chỉnh sửa ảnh. Tuy nhiên đó cũng chỉ là những lời đoán mò mà thôi và chúng ta hãy chờ trong tương lai.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post