Có thể thêm nhiều mục trên Google News

Ngay từ hôm nay bạn có thể cá tính hóa trang tin Google News của mình với 1 tùy chọn mới cho phép bạn thêm 1 hay nhiều mục tin và trang tin đó. Theo mặc định bạn chỉ có thể xem được những tin như: Top Stories, U.S, World, Sports.... chẳng hạn thì nay bạn có thể thêm vô số mục mới khác như Google, Solar Power....


Để thực hiện việc này bạn chỉ cần truy cập vào Google News ( nhớ là phải đăng nhập bằng tài khoản Google nhé ), bấm chọn Add a section sau đó chọn cách mục yêu thích hoặc bạn cũng có thể tạo riêng cho mình 1 mục mới bằng cách bấm Creat a custom section. Tuy nhiên, Google vẫn sẽ ưu tiên cho phiên bản tiếng Anh trước nên bạn sẽ phải chờ đợi 1 thời gian nữa để họ cung cấp cho mọi phiên bản.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post