Chức năng dịch tại bảng tính

Ngay đầu tháng 10 Google đã đưa ra 2 tính năng vô cùng hấp dẫn cho những người thường xuyên sử dụng Bảng tính trong bộ công cụ văn phòng trực tuyến Google Docs. Đó là 2 tính năng dịch thuật và khả năng phát hiện ngôn ngữ. Sau đây là cấu trúc của 2 hàm đó:

* =GoogleTranslate("I love Google","en","vi")
* =DetectLanguage("Google loves me")


Với cấu trúc hàm đầu tiên: =GoogleTranslate("I love Google","en","vi") bạn hãy thay cụm từ I love Google bằng cụm từ cần dịch, thay "en" bằng ngôn ngữ nguồn và "vi" bằng ngôn ngữ cần dịch sang của cụm từ đó.


Còn chức năng phát hiện ngôn ngữ thì bạn hãy dùng hàm: =DetectLanguage("Google love me"). Nên nhớ bạn phải thay dòng chữ trong ngoặc bằng dòng chữ mà mình muốn chương trình phát hiện dùm. Ngay lập tức bạn sẽ nhận được kết quả. Ví dụ như: Tiếng Việt sẽ được ký hiệu là vi, tiếng Anh sẽ được ký hiệu là en.
Nếu bạn có khó khăn khi không thể biết hết các ký tự viết tắt của các ngôn ngữ thì có thể xem tại đây.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post