Chia sẻ thư mục của bạn

Google Docs vừa trình làng 1 giao diện mới và 1 tính năng mới: Chia sẻ thư mục của bạn. Để chia sẻ với 1 hay nhiều người hoặc cho phép mọi người đều có thể xem các tài liệu của mình trong thư mục được chia sẻ đó. Tuy nhiên bạn vẫn có quyền tối cao trong việc phân quyền cho người khác được phép chỉnh sửa tài liệu hay chỉ được xem mà thôi.
Để bắt đầu chia sẻ bạn hãy truy cập vào thư mục đó rồi chọn Share this folder.


Tại đây bạn cũng sẽ được cung cấp 1 link đến thư mục chia sẻ đó hay bạn có thể xem những ai đã vào thư mục chia sẻ của mình.
Một thay đổi nhỏ nữa là Google Docs đã cho phép người dùng upload nhiều tập tin cùng 1 lúc vào 1 thư mục nào đó.


Hi vọng những thay đổi này sẽ là bạn hài lòng với công cụ văn phòng trực tuyến miễn phí này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post