Brazil Children's Day 2009


Hôm nay trang chủ Google Brazil lại tái đăng logo của Google cho ngày Thiếu nhi của đất nước này ( 12/10/2009 ). Qua theo dõi thì mình thấy Google đã cho đăng logo này ở rất nhiều nước khác nhau. Không hiểu các họa sĩ có bị cạn ý tưởng hay không.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post