Xem tiếp video ở Youtube

Youtube vừa thêm 1 tính năng hấp dẫn cho những người thường xuyên xem những đoạn video có thời lượng dài. Cụ thể là khi bạn log in Youtube và xem ít nhất 1 phút từ đoạn video dài hơn 20 phút và đoạn video đó phải còn nhiều hơn 3 phút mới hết thì trong khoảng thời gian đó mà bạn đóng trình duyệt web, sau đó mởi lại thì ngay lập tức trình phát video của Youtube sẽ phát tiếp đoạn video đó mà bạn không phải xem lại từ đầu.


Nếu bạn thấy khó khăn khi tìm kiếm các đoạn video có độ dài trên 20 phút trên Youtube để kiểm nghiệm tính năng thì có thể sử dụng đoạn phim này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post