Xoá Nhãn khỏi Chủ đề thư

Gmail vừa thêm 1 tính năng mới vào Phòng thí nghiệm Gmail Labs cho phép mọi người Xoá Nhãn khỏi Chủ đề thư . Mục đích của tính năng này là giúp bạn mở rộng không gian hiển thị tiêu đề thư đầy đủ. Tính năng này cực hữu ích khi bạn đang dùng máy tính Netbook có độ phân giải thấp.
Bạn có thể so sánh với 2 hình ảnh dưới đây: 1 cái là chưa sử dụng tính năng đó và 1 cái đã bật tính năng Xoá Nhãn khỏi Chủ đề thư.Để kích hoạt bạn vào Labs> chọn Enable ở mục Remove Labels from Subjects, sau đó Save Changes để lưu lại.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post