Nghệ thuật ASCII trên Google

Hôm nay, Alex Chitu đăng lại thông tin từ cô Marissa Mayer nói về Trứng phục sinh trên Google bằng các kí tự ASCII. Nếu bạn tìm kiếm bằng Google với từ khóa [ascii art] sẽ nhìn thấy logo Google được viết theo kiểu kí tự ASCII ngay bên cạnh ô tìm kiếm.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

Previous Post Next Post