Google Reader đã có trên Google Desktop

Sau khi đưa ra một số gadget của Gmail, Google Calendar, Google Docs, thì Google lại tung ra 1 gadget mới của Google Desktop cho phép mọi người có thể dùng Google Reader ngay trên màn hình máy tính. Google Reader gadget sẽ giúp bạn theo dõi các tin tức một cách nhanh chóng.


Để bắt đầu sử dụng bạn phải tải về Gadget này và đăng nhập bằng tài khoản Google để bắt đầu lấy tin và xem tin ( Tất nhiên máy tính đó phải cài đặt sẵn Google Desktop ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post