Vô hiệu hoá Google SearchWiki

Nếu bạn không thích tính năng bình luận, sắp xếp kết quả khi sử dụng chức năng Google SearchWiki thì Google có 1 tuỳ chọn mới cho phép bạn tạm thời tắt chức năng này đi. Bạn chỉ việc vào trang Tuỳ Chọn của Google Search và chọn mục "Hide the ability to share, promote, remove, comment, or add your own results." ở phần SearchWiki.


Bấm Save Preferences để lưu thay đổi.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post