Nhật thực toàn phần 2009


Nhật thực ngày 22 tháng 7, 2009 là nhật thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 với thời gian kéo dài tối đa lên đến 6 phút 39 giây. Từ Việt Nam không thể quan sát nhật thực toàn phần, độ che khuất tối đa lên đến 75,8% có thể nhìn thấy từ Hà Giang. Theo tính toán, ở Hà Nội, độ che khuất tối đa là 67,5 % diễn ra vào lúc 8 giờ 11 phút 55 giây (giờ địa phương). Càng về phía nam, độ che khuất càng nhỏ; ở Thành phố Hồ Chí Minh, độ che khuất tối đa là 27,4 % diễn ra vào lúc 8 giờ 13 phút 09 giây (giờ địa phương). Hôm nay Google cũng đăng logo cho sự kiện quan này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post