Google Calendar Labs

Kể từ khi Google đạt được thành công với Gmail Labs với rất nhiều thử nghiệm thành công thì nay họ tiếp tục bổ sung thẻ Labs vào Google Calendar. Lần ra mắt này Google alendar Labs có 6 tiện ích và sẽ được Google tiếp tục cập nhật bổ sung trong tương lai.


6 tiện ích bao gồm:
Background image: Hình nền cho Google Calendar.
Attach Google Docs:Đính kèm tập tin vào từng sự kiện ( bạn có thể hạn chế số người được xem tập tin đó ).
World clock: Đồng hồ hiển thị giờ của 1 nơi nào trên thế giới do mình chọn.
Jump to date: Nhảy nhanh đến 1 ngày nào đó.
Next meeting: Giúp bạn biết cuộc họp tiếp theo trong Lịch.
Free or busy: Hiển thị bạn bè đanh bận việc hay nhàn rỗi, điều kiện là bạn be của chúng ta phải chia sẻ lịch của họ.
Để kích hoạt bạn bấm Settings > Labs > Chọn Enable ở mục mình thích. Cuối cùng Save để lưu lại.
Lưu ý: Google Calendar Labs chỉ có trong phiên bản tiếng Anh.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post