Gmail, Calendar, Docs và Talk chính thức thoát kiếp Beta

Sau khi mình đăng bài Gmail sẽ thoát kiếp Beta? Thì lúc sáng nay mình thấy trên Google blog thông báo tin các ứng dụng của Google Apps như Gmail, Calendar, Docs và Talk đã được hãng này gỡ bỏ mác "Beta"ra khỏi logo, chính thức trở thành sản phẩm hoàn chỉnh.


Như vậy sau Google Chrome thì đến nay Google tiếp tục công bố các sản phẩm hoàn chỉnh của mình, và họ hứa sẽ tiếp tục phát triển dịch vụ của mình ngày càng hảo thiện hơn.
Việc gỡ mác Beta này được thực hiện ở cả các dịch vụ của gói Google Apps và bạn dễ dàng nhận thấy điều đó qua các logo mới của từng dịch vụ.
Tuy nhiên nếu bạn vẫn thích thú với việc cho Gmail quay lại Beta để xoa bớt nỗi niềm thì có thể kích hoạt tính năng này trong Gmail Labs.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post