Công cụ mới cho Google Blog Search

Sau khi thay đổi giao diện trang chủ Google Blog Search, họ đã được người dùng yêu cầu bổ sung thêm nhiều tính năng mới. Trong lần cải tiến này, Google quyết định cho phép mọi người nhận tin qua feed: RSSAtom. Từ đấy bạn dễ dàng theo dõi tin qua các chương trình như Google Reader. Nếu bạn không thích thì có thể dùng iGoogle để xem tin bằng 1 gadget hay nhúm hộp tìm kiếm vào trang chủ.
Trong lần cải tiến này, điều mà bạn thấy thay đổi nhiều nhất là trang chủ Google Blog Search đã có thêm 2 thành phần mới: Hot queries ( các truy vấn được dùng nhiều nhất ) và Latest posts ( các bài viết mới nhất )


Chỉ tiếc 1 tẹo là những thay đổi này chỉ có trong giao diện tiếng Anh còn Google Blog Search tiếng Việt thì chưa có 1 động thái cải tiến nào.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post