Biểu tượng xác thực dành cho người gửi đã được xác minh

Gmail vừa bổ sung thêm 1 tính năng trong thẻ Labs giúp mọi người cảnh giác với các email giả mạo để lừa đảo.


Chức năng này sẽ hiển thị một biểu tượng chìa khoá bên cạnh thư được xác thực từ những người gửi nhất định mà người gửi spam cố gắng giả mạo. Hiện tại chỉ hoạt động đối với thư từ PayPal và eBay.
Để kích hoạt tính năng này bạn chỉ việc vào Settings > Labs và Enable ở mục Authentication icon for verified senders ( Biểu tượng xác thực dành cho người gửi đã được xác minh ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post