Xem Disneyland Paris trên Google Street View

Sau khi cho phép người dùng Thăm Disneyland Paris với hình ảnh 3D bằng Google Earth, thì hôm nay theo thông báo trên Google LatLong họ tếp tục cho phép mọi người ngắm cảnh đường phố ( Treet View ) ngay trên Google Maps.
Bạn có thể xem ảnh đường phố ở Disneyland Paris tại đây.


View Larger Map

Một tin khác liên quan đến Google Maps là họ vừa cập nhật thêm dữ liệu bản đồ cho thành phố Phan Thiết - Việt Nam.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post