Quốc khánh Đan Mạch


Hôm qua, ngày 5/6 Google mừng ngày lễ quốc khánh của đất nước Đan Mạch ( 5/6/1849 - 5/6/2009 ). Logo được đăng trên Google Đan Mạch.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post