Pegman cho giải quần vợt Wimbledon 2009 và cho người Gay

Nếu trong mấy ngày này bạn dùng chức năng xem ảnh đường phố ( Street View ) bạn sẽ bắt gặp những biểu tượng Pegman ( là tên dành nam giới ) ở những địa điểm diễn ra giải quần vợt Wimbledon 2009 với nhiều biểu tượng khác nhau.


Không chỉ có vậy, liên quan đến việc Google bị "gay" thì Google Maps cũng có 1 pagman cho dịp cổ động này.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post