Google Webmaster Tools hỗ trợ tới 40 ngôn ngữ


Trong lần bổ sung này, Google Webmaster Tools cập nhật thêm 14 ngôn ngữ nữa vào danh sách hỗ trợ của mình làm cho số ngôn ngữ được bản địa hóa lên tới con số 40. 14 ngôn ngữ mới này bao gồm Bulgarian, Catalan, Croatian, Filipino, Hi Lạp, Indonesian, Lithuanian, Latvian, Bồ Đào Nha, Slovak, Slovenian, Serbian, Ukrainian và tiếng Việt. Với lần cập nhật này Google Webmaster Tools cùng một số sản phẩm khác của Google như Google.com, AdWords, Gmail và Toolbar đã có mặt đúng 40 ngôn ngữ khác nhau, chiếm trên 80% số người sử dụng internet.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post