Google Translate hỗ trợ tiếng Ba Tư

Theo thông báo từ Google blog thì dịch vụ dịch thuật trực tuyến Google Translate đã hỗ trợ cả tiếng Ba Tư. Điều này có nghĩa là bây giờ bạn có thể dịch bất kỳ văn bản từ tiếng Ba Tư sang các ngôn ngữ thông dụng trên thế giới và ngược lại thông qua ngôn ngữ trung gian là tiếng Anh.
Bạn có thể dịch tiếng Ba Tư sang tiếng Việt tại đây. Nhưng qua xem xét mình vẫn chưa thấy cập nhật danh sách trên Google Dịch nhưng thật chất họ đã hỗ trợ.
Còn một thay đổi nữa là Google Translate đã thay đổi giao diện của trang hiển thị kết quả dịch, cụ thể là họ đã bổ sung thêm 1 thanh điều hướng dễ dùng và nhiều tiện ích hơn. Cụ thể bạn sẽ không phải quay trở lại trang chủ để đưa từ khóa hay đường dẫn và chọn ngôn ngữ để dịch nữa mà công việc này được thực hiện ngay trên thanh diều hướng.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post