Ngày Trẻ em ở Nhật Bản


Hôm nay trên trang chủ Google Nhật Bản đăng logo cho ngày Trẻ em của quốc gia này. Nếu bạn xem logo sẽ không khó để có thể nhận ra sự giống nhau 100% với logo ngày Trẻ em ở Mexico.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post