Logo của YouTube về cuộc thi Tiếng hát truyền hình châu Âu năm 2009


Đây là logo của YouTube về cuộc thi Tiếng hát truyền hình châu Âu năm 2009 được đăng trên trang chủ YouTube một số quốc gia châu Âu.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post