Google Wave - Công cụ giao tiếp mới


Google Wave và một công cụ mới cho thông tin liên lạc và hợp tác trên web. Công cụ này sẽ giúp mọi người cùng làm việc trực tuyến trên web, trao đổi thông tin, tài liệu, tán gẫu...
Sau đây là một số hình ảnh ban đầu về Google Wave:

Photobucket
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post