Di chuyển và phân chia/hợp nhất công việc trong Gmail

Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn 1 thủ thuật khác liên quan đến tiện ích Công việc ( Tasks ) trong hộp thư Gmail. Tất nhiên để sử dụng chúng bạn pải kích hoạt tính năng này trong Settings > Labs trước. Để tiện cho việc quản lý thông thường người sử dụng tính năng Công việc ( Tasks ) này thường phân chia cong việc vào các nhóm khác nhau bằng cách bấm "New list...".


Nhưng vì một lý do nào đó bạn cần di chuyển hay
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post