70 mẫu giao diện mới cho bảng điều tra

Bạn có thể chọn giữa 70 mẫu chủ đề khác nhau khi sử dụng Google Docs để tạo 1 phiếu điều tra. Bạn có thể sử dụng chúng tại Template Gallery này.


Bấm "Use this template" để bắt đầu sử dụng, tất nhiên trong quá trình tại bảng khảo sát bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các chủ đề này.
Nhân đây mình có bảng khảo sát nhỏ: Bạn thấy blog Tôi Yêu Google thế nào?
Cũng trong lần này bảng tính của Google Docs bổ sung thêm tính năng "Bảo vệ bảng tính"


Bạn chỉ cần bấm vào mũi tên cạnh tên sheet rồi chọn "Protect sheet", lúc này bạn được lựa chọn những ai được chỉnh sửa bảng tính hay chỉ mình bạn. Cuối cùng bấm Done để thực hiện.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post