YouTube Live Green


YouTube Live Green là kênh được Google mở ra nhằm mục đích giúp bạn hướng tới một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, môi trường hơn. Các đoạn video ở đây cung cấp các lời khuyên hữu ích về việc làm thế nào để làm thay đổi trong cách sinh hoạt để giảm bớt lãng phí, làm thế nào để bảo tồn năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên quý giá.
Cũng một tin khác liên quan đến Youtube Hàn Quốc khi họ không cho người dùng đăng video và nhận xét sau khi luật pháp địa phương yêu cầu người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post