Giới thiệu chương trình học bổng của Google


Google thông báo họ đã thêm vào các chương trình học bổng của họ chương trình Google Lime Scholarship cho sinh viên khuyết tật. Google là đối tác của Lime( một tổ chức phi lợi nhuận ) để cung cấp học bổng cho học sinh khuyết tật đang theo học các trường đại học độ trong lĩnh vực khoa học máy tính tại Canada hoặc Hoa Kỳ.
Google hy vọng rằng chương trình này sẽ gia tăng cơ hội cho học sinh khuyết tật và khuyến khích các sinh viên theo đuổi nghề nghiệp về khoa học máy tính. Google cũng hy vọng sẽ thúc đẩy các mối quan hệ lâu dài mà qua đó những học sinh có thể hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập nghiên cứu của họ.
Hạn cuối để nộp đơn là 01/06/2009, để biết thêm thông tin xin hãy truy cập www.google.com/jobs/scholarships.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post