Xem tin tức theo thời gian


Google News Timeline là dịch vụ thứ 2 của Google Labs mới được ra mắt trong ngày hôm kia, đây là dịch vụ cho phép người dùng theo dõi tin tức bằng cách tổ chức các thông tin theo thứ tự thời gian. Bạn có thể xem tin tức theo thời gian bằng cách dùng chuột kéo thanh thời gian hay kéo trực tiếp ở trang tin.


Google News Timeline có thể đem lại cho ta kết quả từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các tin tức mới nhất cũng như tin tư liệu, bản quét của các báo, tạp chí, blog, âm nhạc, phim.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post