Theo dõi sinh nhật bạn bè trên Orkut bằng Google Calendar

Orkut, một mạng xã hội của Google, cho phép bạn theo dõi ngày sinh nhật của bạn mình. Nay theo thông báo từ blog của Orkut rằng chúng ta có mộ cách khác để theo dõi ngày sinh nhật của bạn bè thông qua Google Calendar. Tiện ích đó sẽ chèn 1 lịch của Orkut vào phần "Other calendars"


Tại đây bạn được cung cấp ngày sinh nhật của bạn bè trên lịch thời gian của Google Calendar.
Để chèn tiện ích đó bạn chỉ cần đăng nhập vào link sau http://www.google.com/calendar/render?cid=1%23orkut%40group.v.calendar.google.com nhé.


Bên cạnh đó Google cũng cung cấp 1 tiện ích cho phép bạn chèn vào trang chủ Google cá nhân.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post