Phiên dịch trong Google Groups

Google Groups vừa thêm 1 tuỳ chọn cho phép người xem có thể phiên dịch bài viết sang một ngôn ngữ khác. Tính năng mới này đã sử dụng công nghệ Google Translate API, do đó nó không hề ảnh hưởng đến việc tải trang web.


Đây không phải là dịch vụ duy nhất mà Google cho phép dịch sang ngôn ngữ khác, có thể kể đến một số dịch vụ như: Picasa Web Albums, Google Maps, YouTube, Google Reader và có thể cả Gmail nữa.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post