Gmail: Đề xuất thêm người nhận khác

Tính năng mới của Gmail Labs là "Suggest more recipients" hay "Đề xuất người nhận khác", sau khi bạn kích hoạt tính năng mới này tại thẻ Labs của mục Settings và bạn nhập ít nhất 2 người nhận khi soạn thư thì chương trình sẽ đề xuất thêm một số người nhận khác dựa vào danh sách những người mà người dùng hay gửi.


Nếu bạn muốn thêm người vào danh sách gửi thì bấm vào tên đề xuất đó và tiếp tục soạn thư.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post