Gmail chạy nhanh hơn trong Google Chrome

Gmail tiếp tục thông báo cho chúng ta rằng tất cả các dịch vụ của họ sẽ chạy nhan hơn trong Google Chrome. Trong lần này là Gmail, họ đã đưa ra thông báo nổi bật ngay đầu trang Gmail: "Gmail chạy nhanh hơn trong Google Chrome".


Không chắc đoạn video quảng bá của Google này đã đủ thuyết phục, nhưng những người sử dụng cho rằng Gmail là chậm hoặc không đủ nhanh sẽ rất hiếu kỳ để thử Chrome khi nhìn thấy thông báo này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post