Xem tin động đất trên Google

Nếu bạn sử dụng Google Mỹ tìm kiếm với từ khóa "earthquake" sẽ được Google cung cấp thông tin về các vụ động đất mới nhất ở quốc gia này.


Số liệu được cung cấp từ cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Không chỉ vậy Google Maps còn cung cấp cho ta 1 bản đồ về các vụ động đất trên thế giới tại
đây
.
Tương tự như vậy trang tìm kiếm Ask cũng trả lời tương tự với từ khóa "earthquake" đó và cũng có riêng 1 trang cung cấp thông tin về động đất tại www.ask.com/earthquake.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post